Кариери

По-долу са представени търсените към момента позиции за работни места.

Оператор на машина

В категория: Позиции за Студена

Реф. номер: 103

Мотокарист

В категория: Позиции за София

Реф. номер: 105

Заварчик

В категория: Позиции за София

Реф. номер: 106

Работник в склад-магазин

В категория: Позиции за София

Реф. номер: 107

Мотокарист

В категория: Позиции за Студена

Реф. номер: 108

Бетонджия

В категория: Позиции за София

Реф. номер: 109

Арматурист

В категория: Позиции за София

Реф. номер: 111

Работник в производството на бетонови изделия

В категория: Позиции за Студена

Реф. номер: 112

Loading...