Чертежи

Тази страница е в процес на разработка...

Тук ще бъдат качвани чертежи на всички изделия в AutoCad формат .dwg.

Чертежи могат да бъдат изтеглени и от детайлната страница на всеки продукт.

За технически въпроси:

инж. П. Шошкова - 0898433358

инж. К. Крушков - 0889434865

Заявка за производство на дъна за ревизионни шахти по проект на клиента:

 • Дъно Ø1000 мм - DWG, PDF
 • Дъно Ø1200 мм - DWG, PDF
 • Дъно Ø1500 мм - DWG, PDF
 • Дъно Ø2000 мм - DWG, PDF

Ревизионни шахти с КРШ за тежко натоварване:

 • Типова Ревизионна шахта Ø800 мм с дъно за тръби с максимален диаметър Ø315 мм - Изтегли
 • Типова Ревизионна шахта Ø1000 мм с дъно за тръби с максимален диаметър Ø400 мм - Изтегли
 • Типова Ревизионна шахта Ø1000 мм с дъно за тръби с максимален диаметър Ø600 мм - Изтегли
 • Типова Ревизионна шахта Ø1200 мм с дъно за тръби с максимален диаметър Ø800 мм - Изтегли
 • Типова Ревизионна шахта Ø1500 мм с дъно за тръби с максимален диаметър Ø1200 мм - Изтегли
 • Типова Ревизионна шахта Ø2000 мм с дъно за тръби с максимален диаметър Ø1400 мм - Изтегли

Ревизионни шахти с КОНУС за зелени площи:

 • Типова Ревизионна шахта Ø1000 мм с дъно за тръби с максимален диаметър Ø400 мм - Изтегли
 • Типова Ревизионна шахта Ø1000 мм с дъно за тръби с максимален диаметър Ø600 мм - Изтегли

Улични водосъбирателни шахти:

 • Единичен едноставен отток с тръба с h=1,00 м - Изтегли
 • Единичен едноставен отток с тръба с h=1,25 м - Изтегли
 • Единичен двуставен отток с тръби с h=1,00 м - Изтегли
 • Единичен двуставен отток с тръби с h=1,25 м - Изтегли
 • Двоен едноставен отток с тръби с h=1,00 м - Изтегли
 • Двоен едноставен отток с тръби с h=1,25 м - Изтегли
 • Двоен двуставен отток с тръби с h=1,00 м - Изтегли
 • Двоен двуставен отток с тръби с h=1,25 м - Изтегли

Електро шахти за капак 60/90 см:

 • Единична електро шахта с дъно - Изтегли
 • Единична електро шахта без дъно - Изтегли
 • Двойна електро шахта с дъно - Изтегли
 • Двойна електро шахта без дъно - Изтегли
 • Тройна електро шахта с дъно - Изтегли
 • Тройна електро шахта без дъно - Изтегли
 • Наставяне на електро шахти по височина - Изтегли

Водомерна шахта - Изтегли

Крило за водосток Ø1500 мм - Изтегли

Правоъгълни водостоци - Кахони 200/200/100 см:

Корита:

Loading...